– Vi ser inga hinder för vår vision. Det finns inga förlorare, utan golfklubben blir kvar och nu finns det större visioner så vi inte behöver ha samma diskussioner igen om 15 år, säger Carl Falkenberg.

Linköpings GK bjöd in till mötet för en diskussion om framtiden för området på och kring Linköpings golfklubb.

Planen är att Linköpings golfklubb släpper drivingrangen och övningsfältet, mot att klubben får plats för ny parkering och nytt klubbhus på Mjärdevisidan.

– Det finns inga hinder och kommunens tjänstemän ska lägga fram en mer detaljerad plan nästa vecka, berättar Carl Falkenberg.

Planen är bostäder på drivingrangen, men också ett nytt hotell.

Är ni överens?

– Överens är ett starkt ord, men jag tror att vi kan få till någonting.

Med vilken tidshorisont? Fem år? Tio år? 20 år?

– Det borde kunna gå snabbare än tio år, bedömer ordföranden.

Linköpings golfklubb har en sprudlande verksamhet, förutom det vanliga golfspelandet för dess medlemmar. Det finns ett jämställdhetsarbete som det är fokus på, det jobbas med golf för strokepatienter, och juniorverksamheten utvecklas. Nu den kommande helgen kommer hundens dag att arrangeras på golfanläggningen.