Rebecka Gabrielsson tillträdde posten i mars förra året men lämnade enligt LMS hemsida sitt uppdrag med omedelbar verkan den 13 juni. Hon gjorde det enligt uppgift på egen begäran.

Föreningens valberedning har nu satt igång arbetet för tillsättande av ny ordförande. Under tiden leds föreningens arbete av vice ordförande Jonny Larsson.

LMS har funnits sen 1925 och har i dag nio olika sektioner.