Det är Östergötlands golfförbund, med Björn Gustafsson i spetsen, som dragit igång arbetet med att miljöcertifiera några av länets golfbanor. Tidigare i veckan samlades företrädare från Bråviken, Finspång, Landeryd, Linköping, Motala, Omberg, Vadstena, Vreta Kloster och Åtvidabergs golfklubbar för att ta sina första steg mot att bli miljöcertifierade.

– Arbetet beräknas pågå under hela 2018. För att underlätta för klubbarna kommer vi att driva det här med gemensamma krafter i Östergötland, säger Björn Gustafsson.

Certifieringsmetoden On Course kommer urprungligen från Skottland. Den är uppdelad i fyra delar – natur, resurser, kommunikation och nyckeldata. Efter avslutat certifieringsarbete fortsätter arbetet på respektive golfklubb. Varje klubb blir kontaktad av en verifierare som kontrollerar att klubben lever upp till sin miljöcertifiering. Därefter sker en revidering vart tredje år.

Svenska golfförbundets mål är att 100 klubbar ska vara miljöcertifierade till år 2020.

Den största utmaningen för framtiden är vattenförsörjningen på banorna, men även landskapsvård och att klubbarna blir mer multifunktionella och integreras med annat friluftsliv kommer bli viktigt.