LÄS MER:Ringmur krävs för bygge av hall

I alla fall om man får trokommunalrådet Kåre Friberg (m).

– Som det är nu står trädet väldigt nära den befintliga arenan och vad jag har förstått så är direktiven att trädet inte får tas ner. Men tydligen så finns det möjlighet att söka dispens när det hindrar ett bygge som kanske inte blir av på grund att man inte får fälla det. Då kan man, om det till exempel anses ha stor samhällsnytta att ett bygge kommer till stånd, få tillstånd att helt enkelt såga ner trädet. Och den möjligheten håller vi nu på att undersöka.

Han fortsätter:

– Det här trädet har ju värderats till cirka 20 miljoner, eftersom det blir kostnaden om man måste riva byggnader och flytta isbädden till det avstånd som direktiven nu säger. Det är ju en orimlig kostnad.

Adam Bergner är naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen. Han säger att det inte handlar om någon dispens utan i så fall om ett tillstånd.

– Den här eken står inom ett Natura 2000-område, vilket är ett nätverk av skyddad natur inom EU. Det är en av de starkaste naturlagstiftningar vi har. Och all natur inom det här området, som sträcker sig utmed hela Göta kanal från Vättern ner till Berg, anses vara viktig för att det finns många värdefulla lövträd som är viktiga för bland annat insekter.

Han fortsätter:

– Det som i så fall skulle vara möjligt är att kommunen söker tillstånd till att göra ingrepp i området.

Har det gjorts tidigare?

– Nej, någon formell ansökan har inte gjorts. Den senaste kontakten jag hade med Motala kommun var i november 2017, sen har jag inte haft någon mer diskussion med dem i den här frågan.

Hur vanligt är det att man får den typen av tillstånd?

– Det är svårt att säga, det är så olika från fall till fall.

Under onsdagens var en representant för det norska företaget Scandihall, som bygger airdomes, på plats i Motala.

Under besöket klargjordes också att det går att bygga in befintlig läktare samt den byggnad som bland annat innehåller speakerbås, media- och vip-utrymmen idag.

Efteråt beslutades att fortsatta kontakter ska tas mellan parterna.

– Nästa steg är att vi från kommunens sida ska skicka över mer detaljerade ritningar som ska vidare till företaget i Italien som tillverkar den här typen av hallar. Sen får vi se hur vi tar det vidare, säger Kåre Friberg.