Vad finns med i ansökningshandlingarna?

En beskrivning av hur spelen skulle se ut och varför Sverige söker. Allt är fortfarande på en övergripande nivå. Kompletteringar sker under våren och en fullständig OS-ansökan ska vara inlämnad den 12 april.

Hur blir det med den statliga säkerhetsgarantin?

Eftersom Sverige ännu inte har någon regering har Internationella olympiska kommittén (IOK) godkänt att garantin lämnas in senare.

Vad händer om regeringsbildningen inte lyckas och det blir nyval i april?

Säkerhetsgarantin kan då lämnas in när den nya regeringen är på plats. Ett annat alternativ är att beslutet om säkerhetsgarantin inte tas av regeringen utan av riksdagen. Då skulle beslutet kunna tas tidigare.

Stockholms stad sade under fredagen ja till att hyra ut arenor och mark för ett OS. Varför är det beslutet viktigt?

I sak är det förstås viktigt, att OS-kandidaten får hyra arenorna och marken. Men det är även viktigt för opinionen. SOK vill ha ett så stort stöd som möjligt för kandidaturen från så många svenska instanser som möjligt för att därigenom öka chanserna att få många röster. Åres och Faluns kommuner har tidigare gett OS-kampanjen sitt stöd.

Vad händer under våren?

SOK träffar de internationella idrottsförbund som har idrotter med på OS-programmet och berättar om det tänkta OS-upplägget. Förbunden ska sedan skriva rapporter till IOK. Förbundens synpunkter tas med när IOK:s utvärderingskommission ska besöka Sverige den 12–16 mars för en genomgång av det svenska tänkta OS-konceptet. Under våren ska också SOK prata med IOK-delegaterna som senare ska ta beslut i OS-frågan. Det finns reglerat vad som är tillåtet att göra när det gäller att marknadsföra OS-ansökan och informera personligen och lämna informationsmaterial är tillåtet.

Dessutom fortskrider arbetet med förstudierna kring OS-byn i Stockholm och de nya arenorna – skid- och skidskyttearenan samt skridskoarenan. Det finns alternativa platser för OS-byn och arenorna.

Hur stor chans har Sverige att vinna över den italienska motkandidaten Milano/Cortina?

Sannolikt en ganska stor chans. Sverige är den mest framgångsrika vinternationen som inte arrangerat något vinterspel och Italien hade vinter-OS så sent som 2006 (Turin). Milano och Cortina har inte presenterat någon budget, men den svenska på cirka 13 miljarder kronor är också enligt IOK:s önskemål om att hålla kostnaderna nere.

När tar IOK beslutet om vem som får arrangera vinter-OS och Paralympics 2026?

Vid en omröstning i Lausanne den 23 juni.