På måndagsförmiddagen möttes IFK Motala och kommunens ledning återigen för att diskutera överbyggnad/tak av ortens bandyverksamhet.

IFK:s hallgrupp med ordföranden Bo Ribers i spetsen presenterade sitt nya hallförslag och på plats för att lyssna var politikerna Kåre Friberg (M) och Kenneth Söderman (L) och tjänstemannen Jimmy Szigeti, biträdande kommundirektör.

IFK:s förslag är att bygga en ballonghall på befintlig plats på isstadion för 20 miljoner kronor. Sedan kan ballonghallen flyttas till Varamon för en kostnad av fyra miljoner kronor. Siffrorna är framtagna tillsammans med det norska företag som vill bygga hallen.

– Vi har räknat in att nedmontering och uppmontering vid en flytt kan ske med frivilliga krafter och bara två arbetsledare, säger Bo Ribers.

IFK påpekar att inverkan på kommunens driftsbudget blir marginell också skatteintäkter som spelare i ett elitserielag inbringar till kommunen och även att andra östgötaklubbar kan tänkas vilja komma till Motala för träning.

För IFK Motala är det bråttom. Även om det går att spela utomhus några år till, anläggningen ska hålla i fem år till, så kan inte en ballonghall vänta.

– Våra spelare har inte tålamodet att fortsätta spela ute, befarar Bo Ribers som tidigare har sagt att om det inte blir en överbyggnad till typ nästa år 2020 eller senast till 2021 så får IFK Motala svårt att ha ett elitserielag. I fem år tills en hall eventuellt står klar i Varamon kan IFK i alla fall inte vänta.

IFK Motalas hallgrupp menar också att det är lättare och mindre kostsamt att göra is under tak än utomhus. Det ska också vägas in i det hela.

Kåre Friberg (M) säger efter bandyhallsmötet med IFK att det ska diskuteras i alliansgruppen och sedan återkopplas till IFK Motala.

– IFK har gjort ett jättebra jobb. Ett bra arbete där de visar allt med finansiering och så. Men om det är en framkomlig väg återstår att se, säger Kåre Friberg som säger att han inte avvisar något på egen hand, att det inte är bara han som bestämmer i kommunen.

Kåre Friberg säger dock att han fått signaler om att det inte är säkert att en ballonghall skulle tillåtas på isstadion.

– Vi vill ju inte ha en ballonghall i Varamon utan i så fall en riktig byggnad. Vi vill inte flytta en ballonghall heller. Men nu har vi beslutat om investeringspengar till Varamon och vi vill avvakta och se vad den utredningen ger. Jag skulle tro att utredningen blir klar i januari-februari, säger Kåre Friberg.