– Padel är både och, både komplement och konkurrent till tennis. Det är bättre att konkurrera med sig själv än med någon annan, säger Tomas Forsberg, kassör i Mjölby tennisklubb.

Sporten har tidigare berättat om planerna för padel i Mjölby. Kommunen har sagt sig villig att stötta två utomhusbanor på den gamla stenmjölsplanen, där det förr spelades grusfotboll och nu är parkering.

Mjölby tennisklubb har nu skickat in en ansökan till allmänna arvsfonden om bidrag, med argumentet att det blir en anläggning för ungdomar mellan 13 och 25 år.

– Det är lång handläggningstid, fyra till sex månader. Så i februari-mars kan vi veta. Det bygger på att vi får stöd, annars är vi inte beredda att riskera så stora egna pengar för något som inte är tennis, säger Tomas Forsberg.

Padeln blir i så fall ingen egen förening på orten, utan en del av Mjölby tennisklubb.

Tomas Forsberg spelar själv padel två gånger i veckan.

– Det är roligare. Padel har kommit för att stanna, menar MTK-kassören.

Mjölby tennisklubb har numera all sin verksamhet på Vifolkavallen efter flytten av grusbanorna från Ryttarhagen. Nu finns två inomhusbanor, två grusbanor utomhus och en yta för plank/minitennis.

– Det är svårt att få ungdomar att tävla i tennis. Vi har samma problem som många andra tennisklubbar där, menar Tomas Forsberg.