Inför söndagens årsmöte fanns farhågorna att Tjust IF Fotboll inte skulle överleva på grund av brist av styrelsemedlemmar.

När mötet kom till punkten val av styrelsen visade sig fyra personer var av intresserade att ställa upp i föreningens styrelse.

De fyra personerna som valdes in i styrelsen var Mikael Andersson, Thezza Marberg, Emma Wretman och Eva-Lott Axelsson.

Dessutom valdes den tidigare styrelseledamoten Mikaela Danielsson till ny ordförande.

– Det känns spännande. Det var väldigt skönt att vi kunde välja en fulltalig styrelse eftersom framtiden var osäker, säger Mikael Danielsson.

– Nu väntar ett digert arbete för oss. Samtidigt var det bra att vi fick in lite nya ansikten i styrelsen, fortsätter Mikaela.

Med tanke på att föreningens överlevnad stod på spel var det förvånande att bara 14 av föreningens cirka 300 medlemmar hade tagit sig till mötet.

– Vi hade hoppats på att flera skulle komma på mötet, men de som var här var intresserade av att jobba i föreningen. Flera av deltagarna på mötet var överens att om att föreningen inte får läggas ner, konstaterar Mikaela Danielsson.

Niklas Wiman tog upp förslaget att bilda en ungdomssektionen för att avlasta styrelsen i deras arbete.

Ekonomiskt gjorde föreningen ett resultat på – 86 508 kronor.

Styrelsen fick följande utseende: Mikaela Danielsson, ordförande, Kristin Pihl, Rickard Bränning, Mikael Andersson, Thezza Marberg, Emma Wretman och Eva-Lott Axelsson.