I förslaget, som presenterades för bandyförbundets styrelse i fredags, finns skärpta krav för elitlicensen, bland annat att klubbar med ett eget negativt kapital ska omvandla siffrorna till plus under innevarande verksamhetsår. Det lobbas också för en större öppenhet och transparens när det gäller klubbarnas administration, med förslag om öppna löner.

Alla ska kunna ta del av lönekostnader. Vi tror att det sätter press på klubbarna och att det blir större tydlighet kring hur löneutvecklingen ser ut, säger Göran Enander, utredningens ordförande.

Bandyförbundets styrelse väntas ta ställning till det nya förslaget innan sommaren. Ordföranden Stig Bertilsson skriver i ett mejl till TT att styrelsen ser positivt på utredningsresultatet och att han tror att styrelsen "kommer att fatta beslut i huvudsak i linje med utredningens förslag".

De nya bestämmelserna gäller från och med säsongen 2020-2021.