Det var i höstas som Wada hävde avstängningen så att ryska idrottare kunde börja tävla internationellt igen. Detta mot att ryssarna lämnade ifrån sig all data från antidopningslaboratoriet i Moskva.

Wada har fått mängder av kritik, dels för att man hävde avstängningen trots att Ryssland inte hade infriat alla krav, dels för att man inte straffade Ryssland som släppte in Wadas kontrollanter i antidopningslaboratoriet först efter att tidsfristen löpte ut vid årsskiftet.

Craig Reedie medger att det inte var ett lätt beslut att häva avstängningen.

Jag förstår till fullo skälen emot det, men beslutet har visat sig vara rätt. Det är odiskutabelt att tillgången till laboratoriedatan var ett avgörande steg framåt, säger Wadas ordförande.

Wada har precis inlett arbetet med att gå igenom 1,5 miljoner filer från det ryska antidopningslaboratoriet, vilket motsvarar mer än 400 000 timmar musik.

Om uppgifterna är tillförlitliga och kompletta kan vi få fram starka bevis för idrottare som har fuskat och fria andra misstänkta från att ha varit med i en omfattande dopningsverksamhet, säger Reedie.

Enligt Richard McLarens rapporter om rysk dopning 2016 har dopningen i rysk idrott varit utbredd och statsstödd.