Språksynen varierar som bekant över tid, och den sanning som formuleras i dag gäller inte nödvändigtvis i morgon. Utan språkliga förändringar fanns inget att diskutera i tidningars språkspalter och radions program. En fråga att ställa är därför om en dagstidnings språkspalter är värda att återvända till för omläsning.

Ja, det kan de mycket väl vara, konstaterar jag efter att ha bläddrat igenom ett urval av Olle Josephsons språkspalter från Svenska Dagbladet, där han skrivit sedan 1994. Cirka sextio av hans tvåhundrafemtio spalter finns nu utgivna under titeln "Mitt i svenskan" (CKM Förlag).

Josephson, tidigare chef på Svenska språknämnden och Språkrådet, förmedlar gedigen kunskap med lätt hand. Han har förmågan – avundsvärd och svåruppnådd! –­ att ur nästan varje ämne lyfta fram något intressant och oväntat. Han kan mycket väl ta tydlig ställning, särskilt i mer övergripande språkpolitiska ämnen, men när han skriver om de klassiska språkriktighetsfrågorna fastnar han aldrig i ett torftigt rätt-eller-fel-resonemang.

För att ta ett exempel som jag tycker är en bra illustration: frågan om de, dem och dom – ständigt återkommande. Josephson resonerar om såväl bruket som grammatiken och reglerna. Men eftersom han står på stadig språklig grund vågar han också lansera ett ovanligt förslag: skriv alltid "de"! Det vore en god kompromiss, menar han, och skulle lösa många problem.

Förslaget är nog lite för radikalt än så länge, misstänker han, men tror på "de" som framtidens val.

I vilket fall så är resonemanget belysande för Olle Josephsons pragmatiska och sympatiska språksyn.