Situationen förvärras av att antalet flyktingar som behöver bostad beräknas nästan fördubblas i år jämfört med förra året. Antalet kommuner som har svårt att få fram flyktingbostäder har ökat med 23 procent på ett år.

59 av kommunerna ger förtur till flyktingar, och 46 kommuner uppger att de arbetar särskilt mycket med boendesituationen.