Från hösten 2015 ska alla nya bilar som säljs inom EU själva kunna ringa till en larmcentral om det hänt en svår olycka, utan hjälp av någon människa.

Men Datainspektionen varnar i en skrivelse för att systemet, som kallas e-call, hotar den personliga integriteten.

Datainspektionen kräver tydliga regler för hur systemet ska användas, vilka uppgifter som samlas in och vilken aktör som är ansvarig för hanteringen.

Systemet bygger på att bilarna utrustas med sensorer, gps och mobiltelefon.