Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. Regeringen vill att lagen ska gälla från den 1 juli nästa år.

Ask nämner bland annat en ung flicka som blev fotograferad i duschen genom att någon placerade en kamera i tvättkorgen.

Det är andra gången regeringen skickar en remiss till lagrådet när det gäller förbud för kränkande fotografering. Det förra förslaget fick i vintras tung kritik av lagrådet, som framförallt tyckte att förbud för kränkande fotografering och en lag mot spridning av kränkande bilder borde behandlas i ett sammanhang. Regeringen väljer dock att inte gå fram med ett lagförslag om spridning av kränkande bilder.

I den nya lagrådsremissen framgår tydligare på vilka platser lagen mot kränkande fotografering kan gälla. Främst handlar det om privata bostäder och förbudet kan gälla även om fotografen står ute och fotograferar in genom ett fönster. Däremot anser regeringen att kriminaliseringen skulle bli för långtgående om den även omfattar bostadens trädgård.

Även lokaler som är avsedda för privata förhållanden, som toaletter eller omklädningsrum, vill regeringen ska omfattas.

I det första förslaget angavs att fotograferingen ska ha som syfte att "allvarligt kränka" en persons integritet för att fotografen skulle kunna straffas. Nu föreslås i stället att fotograferingen ska ske i hemlighet för att vara straffbar.

Beatrice Ask påpekar ändå att det krävs att fotograferingen avsiktligen är ämnad att kränka en person.

Enligt lagförslaget ska domstolarna väga integritetskränkning mot samhällsintresset om fotograferingen sker i samband med nyhetsförmedling i grundlagsskyddade massmedier.

Ask bedömer att pressfotografers arbete inte kommer att försvåras.

Men branschförbundet Utgivarna är starkt kritiskt till lagförslaget och anser att det slår hårt mot publicistisk verksamhet och mot pressfriheten.

"Regeringen svarar själv att det inte är orimligt att tänka sig att fotografen måste ta ställning till om en fotografering utgör ett brott redan vid fototillfället. Bara risken att en fotograf inte vågar ta en bild som kan visa sig vara viktig för allmänheten, gör att hela lagförslaget blir orimligt", kommenterar Utgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande.

TT frågade Beatrice Ask om man till exempel får fotografera in genom fönstret hos en politiker som sitter och gråter.

TT: Så det blir inget förbud för paparazzis att fotografera kungafamiljen på badsemester eller berusade kändisar på krogen?