Härnösand förlorar 55 statliga arbeten när två institutioner läggs ned. Vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) försvinner cirka 40 tjänster och vid Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) får 15 personer gå. Regeringen fattade beslut om nedläggningarna på torsdagen, skriver Tidningen Ångermanland.

NSHU ska vara nedlagt den 1 januari 2009 och CFL:s avveckling ska vara avslutad den första oktober i år.