Det är klimatförändringar med varmare vintrar och tidigare snösmältning som ligger bakom förändringen som märks i stora delar av landet, bortsett från norra Sverige där skillnaden är liten.