Ingen människa tros ha skadats i branden, enligt Hans Eriksson, ledningsoperatör på Storstockholms brandförsvar.

Han berättade att kring 25 brandmän från tre brandstationer arbetade med att släcka elden.