Av totalt 1 400 svarande uppgav åtta procent av kvinnorna att de utsatts för fysiskt våld av sin make eller partner under det senaste året. Motsvarande siffror för männen i undersökningarna är åtta respektive elva procent.