Totalt överfördes 1,7 miljoner kronor på ett oklart sätt från Skåne Care AB till ett utländskt bolag i våras.

Vårdexportbolaget lämnade i dag in en anmälan till Ekobrottsmyndigheten

Utbetalningarna till det okända bolaget i Tunisien avser vård, berättar Mikael Rosén, vd för Skåne Care. Det var Rosén som upptäckte fakturorna när han tillträdde som i februari.

Totalt har 38 fakturor betalats till det utländska bolaget. På varje faktura finns namn som inte kan härledas.

Samtliga fakturor har attesterats av en tidigare anställd i bolaget. Denne lämnade posten tidigare i år i samband med att hela styrelsen och ledningen ersattes.

Ledningen tycker inte att bolaget agerat långsamt sedan fakturorna mottogs i februari i år.

Skåne Care AB bildades 2008. Nu pågår en utvidgad analys av attesterade fakturor.

Bolaget fokuserar just nu sin granskning på årets fakturor. Eftersom egna efterforskningar inte gett några klara svar valde bolaget att ta hjälp av polisen.

Den nuvarande ledningen tillträdde efter de misstänkta överföringarna.