Under en månads tid angreps åtta fårbesättningar i sydöstra Skåne. Minst 35 djur dödades och långt fler var vid liv men sargade.

Två gånger gav Naturvårdsverket tillstånd till skyddsjakt, men båda besluten överklagades. Det andra beslutet ligger fortfarande för prövning hos kammarrätten. Och även om skyddsjakten till slut får klartecken så har tiden för tillståndet redan löpt ut.

Nu ser det ju inte ut att göra så mycket - ingen varg, ingen skyddsjakt. Är den rentav redan skjuten?

Nils Carlsson: