-De har fått huvudskador, och det är alltid svårt att säga hur allvarligt det är. Men skadorna bedömdes i varje fall inte som livshotande, säger vakthavande polisbefälet Anders Nilsson i Skåne.