Absolut viktigast är förbättringar i det befintliga järnvägssystemet, enligt Trafikverkets remissutgåva av Kapacitetsutredningen.

Stockholm och Mälardalen är den region som får störst problem.

Trafikverket räknar med att om staten är villig att satsa de extra 38 miljarder kronorna så tar det sju till tio år att "återställa systemen".

När det gäller diskussionerna om höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö och mellan Stockholm och Göteborg säger Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon:

Trafikverket föreslår att man börjar med sträckorna Linköping-Norrköping-Järna och Göteborg- Borås och att man bygger järnvägen i sådan standard att det går att köra höghastighetståg på den också.

När det gäller Stockholm och Mälardalen så handlar det om att få människor att använda kollektivtrafiken i höge utsträckning. Tvärförbindelserna i Stockholm måste enligt Trafikverket förbättras genom till exempel en tunnelbanelinje från Kungsträdgården till Nacka.

Fram till 2025 är det viktigt att Mälarbanan, järnvägen mellan Stockholm och Västerås, byggs ut.

I Göteborg vill Trafikverket framförallt satsa på järnvägsutbyggnad av sträckan Göteborg-Alingsås och Göteborg-Borås via Landvetter.

Även i Öresundsområdet är det i första hand järnväg som behöver stärkas, enligt Trafikverket som bland annat vill bygga ut sträckan Åstorp-Teckomatorp så att godstrafik ska kunna gå genom Hallandsåstunneln. Viktigt är också att det blir dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad.

Trafikverket anser vidare att det behövs en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör som kan vara i gång runt 2030. Men det kräver att tillfartsvägarna till bron eller tunneln förbättras, framförallt på den danska sidan.

I Norrland är den viktigaste åtgärden att bygga ut järnvägskapaciteten för godstrafiken, särskilt å Malmbanan.