Myndigheterna i "The Big Apple" begränsar rökningen i staden ytterligare. Med bättre folkhälsa för ögonen höjs minimiåldern för att köpa cigaretter till 21 år. Tidigare har 18-åringar kunnat köpa tobak i New York.

Den nya tobakslagen undertecknades i november, kort innan den förre borgmästaren Michael Bloombergs sista mandatperiod löpte ut. Den har tagit sex månader att införa. Flera butiker i New York satte under helgen upp skyltar med texten "Under 21, ingen tobak".

Reglerna beskrivs som de strängaste i USA. New York har också den högsta tobaksskatten i landet.