Stora insatser har lett till att barnarbetet i världen minskat med en tredjedel sedan år 2000, enligt den internationella arbetsorganisationen ILO.

Men efter att resurserna varit goda och intresset stort sedan 1990-talet har förutsättningarna ändrats de senaste åren.

Han ser flera förklaringar till utvecklingen.

I dag finns mycket kunskap om vilka insatser som ger effekt. Det handlar både om rätt lagstiftning och om att erbjuda ett alternativ, enligt Ryder.

En internationell konferens förra året visade enligt Ryder att den politiska viljan finns. Men det finns alltså konkurrerande behov, samtidigt som många regeringar är pressade efter finanskrisen.