En mystisk barnsjukdom som länge förbryllat forskarna sprids troligen med vinden, enligt nya rön.

Sjukdomen, den så kallade Kawasaki-sjukan, finns i alla länder men är framför allt ett problem i Japan. Enligt de nya rönen kan den orsakas av luftburna gifter som kommer med vindarna från nordöstra Kina. Exakt vilket gift det handlar om är okänt men troligen rör det sig om ett ämne som produceras av parasitsvampar som parasiterar på jordbruksgrödor.