Framför allt vidtog en lång diskussion om tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - en segsliten fråga kring hur reglerna för användandet av arbetskraft från andra EU-länder borde förtydligas. Trots att EU-kommissionen lade sitt förslag redan i fjol våras har medlemsstaterna ännu inte kunnat enas om en åsikt och farhågor finns om att behandlingen inte kommer att bli klar innan allt EU-arbete tar valuppehåll i vår.