LÄS OCKSÅ: Fotbollslag tvingas lägga ned: "Det kokar av ilska"

Ekängens IF:s besvärliga sits är känd bland fotbollsfolket i Östergötland, enligt föreningens ordförande Jonas Winkelman.

– Så här har det varit i princip sedan klubben startade för omkring tio år sedan, säger han.

Artikelbild

| "Jag håller inte för troligt att vi kommer att tvångsinlösa mark i Ekängen, men samtidigt stänger vi inte den dörren helt och hållet", säger kommunalråd Elias Aguirre, (S).

– Alla känner till det, men ingenting händer. Det bara rullar på, trots att vi har påtalat det gång efter annan.

Kommunen äger en mindre markyta i Ekängen som innan området utvecklades till en attraktiv stadsdel med bostäder var en plats för fritidshus med en rad privata fastighetsägare.

Det är det som är själva knäckfrågan, enligt Elias Aguirre (S) kommunalråd och ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor.

– Att kommunen inte är i besittning av större områden gör det svårare för oss när det kommer till ärenden som rör exploatering, säger han.

Artikelbild

| "Vi tar på oss en del av ansvaret för situationen i Ekängen", säger kommunalråd Jakob Björneke (S).

Uppfattningen delas av Bill Eriksson på kommunens mark- och exploateringsavdelning.

– Vi arbetar med en översiktsplan för Ekängen och en viktig del är till exempel dagvattenhanteringen, säger han.

– Fotbollsplaner är en annan fråga och här måste vi komma fram till en snar lösning.

Enligt Eriksson har en opartisk värderingsman uppskattat marknadspriset på det område som pekats ut för fotbollsplaner och kommit fram till att det handlar om någonstans mellan 500 000 och 600 000 kronor.

– Jag har själv inte suttit med i de samtal som förts med markägaren, förklarar han. Därför vet jag inte hur långt man har kommit och hur mycket som eventuellt skiljer mellan bud och prisnivå.

Elias Aguirre menar att kommunen inte kan godta ett pris som ligger långt över marknadsvärdet.

– Samtidigt delar vi föreningens ambitioner att få till en fullskalig anläggning och därför är vi angelägna om att nå en uppgörelse med markägaren så snart det bara går.

Skulle det dra ut på tiden kan kommunen tvingas titta på andra lösningar, klargör Aguirre.

– Vad det i så fall rör sig om vet jag inte, säger han.

Kan det bli aktuellt att lösa in ett markområde med tvång?

– Det är inget som vi sysslar med generellt sett. Möjligheten finns och ska användas som absolut sista utväg. Jag håller inte för troligt att det kommer att ske i det här fallet, men samtidigt stänger vi inte den dörren helt och hållet.

Jakob Björneke förklarar att han förstår den uppgivenhet som boende i Ekängen känner.

– Tyvärr drabbar det här barn och ungdomar, säger han.

Samtidigt pekar Björneke på att det finns pengar avsatta för projektet i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

– Skulle man komma överens om ett pris på marken är problemet löst inom överskådlig tid, säger han och tillägger:

– Det finns absolut ingen brist på vilja från kommunens sida att fixa det här.