23/12 beskriver Gerda Antti i Corren, muslimska invandrare som att de tar för mycket plats och att de inte respekterar svenska regler och seder. Hon ifrågasätter även förslaget med att ha en imam i Migrationsverkets etiska råd. Gerda Antti sitter själv i detta råd tillsammans med bland annat två svenska biskopar - detta nämner hon inte.

Anttis röriga och osammanhängande artikel föranleder förstasidesrubriker(!).

Inledande avsnitt tar upp flyktingpolitiken men är obegripligt i sammanhanget: Menar Gerda Antti att Sverige inte längre ska respektera FN:s deklaration om mänskliga rättigheter?

Antti jämställer muslimer i Sverige med islamister som bedriver heligt krig. Det är en bild som kränker en hel kategori invandrade svenskar. Kristna fanatiska terrorgrupper finns även ute i världen. Men vem anser att de bör förknippas med kristna i Sverige?

Och stämmer Anttis bild av Sverige som ett homogent kristet land? Sanningen är att vi är alltmer sekulariserade och allt färre går i kyrkan.

Hennes text är osaklig. Men den ger uttryck för vad en del människor i Sverige upplever.

Jag menar inte att dessa åsikter ska kvävas. Debatt runt invandringspolitik och migrationsfrågor är viktig. Men den måste föras sakligt, utifrån humanitära och moraliska utgångspunkter.

Motståndet mot muslimska grupper beror på okunskap, vi måste motverka denna! Det är djupt beklagligt att en uppskattad författare visar denna brist på förståelse och empati med människor med andra kulturella seder.

Jag vill fråga Correns chefredaktör vad syftet är med att ge denna artikel sådan uppmärksamhet? Vari ligger nyhetsvärdet? Med det underblåser Corren en främlingsfientlig debatt, som liknar misstron i Sverige på 1930-talet mot judiska grupper och flyktingar.

Att låta en imam sitta med i Migrationsverkets etiska råd är ett bra förslag. I samråd med biskopar stärker det kompetensen kring etiska frågor. Om Gerda Antti inte kan sitta där med en imam tycker jag hon ska lämna rådet.

LARS H JONSSON

 

Corren svarar:

Gerda Anttis text är ett debattinlägg skrivet av en av Östergötlands mest betydande kulturarbetare. Jag gjorde bedömningen att hon i den här texten fångar tankegångar som finns hos en hel del människor.

Jag delar inte hennes åsikter. Till exempel tycker jag att det verkar som en vettig idé att ha en imam i Migrationsverkets etiska råd. Och jag blir upprörd över hennes sätt att bunta ihop både troende och sekulariserade muslimer med militanta islamister.

Men hur tokigt det hon skriver än är, så måste det få sägas. Och ibland med visst eftertryck. Att Corren valde att lyfta fram texten på det sätt vi gjorde har bidragit till den livliga debatt som pågår. Om Gerda Anttis text fått passera obemärkt, som ett debattinlägg bland andra, hade det varit mycket olyckligt. I ett samhälle där åsikter av det här slaget inte blir föremål för ett offentligt samtal växer kravet på minaretomröstningar och andra stolligheter.

Ola Sigvardsson

Chefredaktör