Debatt Svar på "Simhallen kräver flexibel attityd", 31/1.

Michael Cocozza med flera har gott hopp om att ett simhallsbygge på Stångebro skulle bli billigt och gå snabbt. Men förhoppningarna saknar tyvärr förankring i verkligheten. Här presenterar vi två av en mängd frågetecken:

Det finns en ”korridor” som under ett antal år fredats av Trafikverket och kommunen för planering av den kommande Ostlänken. ”Korridoren” går där simhallen skulle läggas på Stångebro, vilket riskerar att medföra år av förseningar. Titta bara på Övre Vasastaden där halva området står stilla i väntan på Ostänken-planeringen. Att, som skribenterna hoppas, låta anbudsgivare föreslå byggen på två olika platser är inte heller realistiskt. Det är troligtvis inte tillåtet enligt Lagen om offentlig upphandling och kan innebära åratal av överklaganden.

Vi håller med om att Tinnerbäcksbadet kan öppnas upp och göras ännu mer offentligt, men enda sättet att förhindra att det på sikt inte känns för privat och bara tillgängligt för de boende i kvarteren, är att bygga simhallen intill. Det är självklart också bättre när tävlingar ska hållas i båda anläggningarna samtidigt.

Sammanfattningsvis framför Cocozza och hans medskribenter en rad argument som bygger på förhoppningar om Stångebro. Problemet är att det rör sig om just förhoppningar. Mot detta står läget på Folkungavallen. Här vet vi vad vi får – en byggnad som kan börja byggas 2019 eftersom all planering är färdig. Den rymmer dessutom en bra simhall för Linköpingsborna och önskemålen simföreningarna efterfrågar.

Nu behöver vi ha fokus på att undvika fler förseningar och se till att Linköpingsborna och föreningslivet äntligen får sin simhall.

Kristina Edlund (S)

gruppledare och kommunalråd

Elias Aguirre (S)

vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden och kommunalråd