Den 2 november fanns det en artikel om cykelhjälm där en representant från Cykelfrämjandet intervjuades. I artikeln blandar han ihop lag om hjälmanvändning med nyttan av hjälm. Det är två helt olika saker som man måste hålla isär. Man kan vara emot en lag men ändå för att använda hjälm.

I artikeln påstås att hjälmen kan invagga cyklister i falsk trygghet vilket kan leda till att man tar större risker i trafiken. Det finns väldigt lite stöd för en sån tes i aktuell forskning. Tvärtom – de som använder hjälm tar i regel mindre risker. Ett annat argument för att slippa använda hjälm är att bilister skulle ta mindre hänsyn till cyklister med hjälm. Här handlar det om en enda studie där ytterligare analyser av samma data inte ger stöd för en sådan tolkning.

Artikeln behandlar också hur mycket hjälmen skyddar och Cykelfrämjandets representant menar att den inte skyddar så mycket som folk tror. Här finns det en mängd olika studier som tvärtom övertygande visar att hjälm skyddar. För att ta ett exempel så visar en stor australiensk studie att hjälmen reducerar risken för en skallskada i kollision med ett motorfordon med upp till 74 procent.

Resonemanget i artikeln bygger på att det viktigaste är att få så många som möjligt att cykla vilket man tror skulle påverkas negativt om man lyfter fram vikten av att använda hjälm. Även detta finns få belägg för. Stockholm är det mest närliggande exemplet på att cykling och hjälmanvändning utan vidare kan öka samtidigt. I Stockholm har cyklingen ökar kraftigt de senaste decennierna. Här finns också Sveriges högsta hjälmanvändning med omkring tre fjärdedelar av cyklisterna. Det tyder på att det ena inte utesluter det andra. Det kan till och med vara så att cykelhjälmen är en förutsättning för många att våga cykla i Stockholmstrafiken.

Slutligen hänvisas till ett påstående av European Cycling Federation (ECF) att Holland och Danmark är världens säkraste cykelländer. Det är inte bara fel, det är totalt fel om man utgår ifrån antalet dödade cyklister i relation till befolkningen. Men om ECF skulle ha rätt, så borde en holländare eller dansk ha lägre risk att dödas i en cykelolycka än en svensk.

Men så är det inte, det är tvärtom. Risken för en dansk att dödas i en cykelolycka är dubbelt så stor som hos oss. För en holländare är risken ännu större, fyra gånger så stor som för en svensk. Det beror förstås på att holländare cyklar tre–fyra gånger mer än en svensk, för varje cykelresa adderas en liten risk som resulterar i en högre ackumulerad risk. Det är numera fler holländska cyklister som dödas i trafikolyckor än biltrafikanter. På varje dödad cyklist går det dessutom etthundra som får allvarliga skador.

Vi måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Det är många cyklister som skadas allvarligt i trafiken men det är också bra för hälsa och miljö att man cyklar istället för att åka bil. Självklart skall vi se till att man planerar staden för cyklister men det finns också sådant som vi som cyklister själva måste ta ansvar för. Detta handlar bland annat om att använda hjälm, men också att vara uppmärksam i trafiken. Även om drift och underhåll skulle vara optimalt så kan det räcka med blöta löv för att man skall åka i backen och riskera att skadas, en risk som hjälmen kraftigt kan minska.

Sonja Forward

forskare, VTI

Krister Spolander

f d programchef vid SCB