Replik på "Sluta curla studenter", 27/4.

Att två moderata debattörer anklagar oss för att vilja genomföra “lyxreformer” är inte konstigt med tanke på att det kommer från en politisk rörelse som alltid motsatt sig generella välfärdssatsningar. Den allmänna sjukförsäkringen, arbetstidsförkortning och semester är tidigare “lyxreformer” som borgerligheten historiskt motsatt sig men idag ses som självklarheter för oss alla.

Istället för att försöka ställa skattebetalare mot studenter och måla ut studenter som curlade och bortskämda borde Moderata studentförbundet försöka skapa politiska förslag för att få fler att ta steget in på högskolan. Studenterna är en viktig grupp i samhället och ska få ställa krav på en bättre vardag.

Vi anser för övrigt att alla bör få en bättre och enklare vardag i samhället men vi är ett studentförbund som organiserar studenter och skapar politik som främjar studenter. Viljan att förbättra studenters vardag är eftersträvansvärt och ingen lyx, det är grunden för vår politik och kommer alltid vara så.

Föregående två veckor har det pågått kårval på universitetet. S-studenter ställde upp i valet med ambitionen att stärka studentinflytandet och skapa ett gott studiesocialt klimat för studenterna. Moderata studenter satt på sidlinjen och anklagade andra för att bedriva dålig studentpolitik helt utan någon ambition att bedriva egna studentpolitiska frågor på kårpolitisk nivå.

Anledningen varför vi engagerar oss i kårpolitiken är för att studentkåren är studenternas röst utåt och de samhällsutmaningar som vi står inför med bostadsmarknad, kvalité på utbildning och finansiering av universiteten är frågor som har olika lösningar. Något man inte kan sopa under mattan. Vi presenterar progressiva lösningar i en socialdemokratisk riktning, gillar studenter våra lösningar, får vi representation. Svårare än så är det inte.

Vill studenter ha lösningar på bostadsmarknaden som handlar om att staten tar ett större ansvar för bostadsbyggandet, att lärarledda timmar redovisas innan man söker utbildningar och att universiteten är skattefinansierade utan terminsavgifter är vi en studentrörelse att rösta på i kårval. Gillar studenter förslagen från Moderata studentförbundet som höga terminsavgifter och marknadshyror så är det upp till dem att organisera sig för dem och driva dem i studentdemokratin. Det är spelreglerna, ingen har någonsin vunnit på walk-over.

Till nästa år uppmanar vi Moderata studentförbundet att delta i studentdemokratin och presentera lösningar som vinner gehör, istället för att enbart kritisera våra förslag i debattinlägg. Vi i S-studenter kommer alltid att arbeta för en stark studentkår och en studentvänlig kårpolitik. Frågan återstår, vad vill egentligen det Moderata studentförbundet?

Henrik Svensson

ordförande S-studenter vid Linköpings universitet

Anton Johansson

kårpolitisk ansvarig för S-studenter vid Linköpings universitet