Replik på "Håll tassarna borta från kyrkan", 26/8.

Linköpingsprästen Niklas Adell tackar sin egen svenska kyrka, där han under ett stort antal år varit verksam och haft sin försörjning, med ett generalangrepp på den. Svenska kyrkan är ockuperad av politiker och opinionsbildare i ett vargspel, där vargarna minsann också är hungriga, dundrar han.

Detta är skamligt, inte klokt, summerar Adell och förmedlar också det påstående, som valsar runt bland nomineringsgruppen Frimodig Kyrkas kandidater: att andra kyrkor i världen inte ser Svenska kyrkan som kristen utan som ”en sekt”. Ingen av budbärarna, har dock angett källorna för anklagelsen.

Hans vrångbild av Svenska kyrkan som ockuperad och skändad av politiker är lika osann som beskrivningen av en vit katt såsom svart är. Vad tror han sig vinna med denna svartmålning av vår demokratiska och varma folkkyrka, vars portar är öppna för envar och där både män och kvinnor välkomnas som präster?

Niklas Adell svingar svärdet över partier, som ställer upp i kyrkovalen – som vore de nya intressenter, när de tvärtom har ett stort antal decennier bakom sig där. Förstår han inte, att i fria demokratiska val, får vem som helst ställa upp och kandidera. Om nu Socialdemokraterna och Centerpartiet, avser att fortsätta i kommande kyrkoval är det faktiskt deras beslut, som inte angår Adell eller annan utomstående.

I bakgrunden spökar förstås det faktum, att partierna hittills har varit de mest framgångsrika i valen, medan exempelvis Frimodig Kyrka efter flera val i dag inte mobiliserar fler än 12 av 251 ledamöter i kyrkomötet. Har Adell aldrig funderat över om detta kan bero på att nomineringsgruppen domineras av präster och teologer – och män? Alla utom en i nuvarande kyrkomöte är nämligen just detta. Av de tio första kandidaterna på listan till kyrkomötet i årets val från Lunds stift är yrkes- och könstillhörigheten exakt densamma.

Svenska folket verkar inte överdrivet intresserat att få den prästkyrka, som Adells avslutande ord uttrycker starkt önskemål om. Det är prästerna som har sin auktoritet från Jesus Kristus, fastslår han.

Var finns eftertänksamheten och ödmjukheten i hans mot Svenska kyrkans alla förtroendevalda och ideellt starkt engagerade personer, de som lägger ned timmar, dagar veckor på att värna och vårda kyrkan till Herrens ära, otillständiga angrepp? De i fria val utsedda som kränkande kallas ”ockupanter”!

Kritisera gärna Svenska kyrkan, dess fel och brister, ty sådana finns förstås. Men gör det sakligt och konstruktivt. Och kom ihåg, Adell, att den kyrka som du tjänat och predikat i alla år utan att någon politiker refuserat dina texter är mer värd att hyllas än att förtalas!