LÄS MER: Hela Demiroks brev till Wiechel här

Bäste Muharrem.

Jag vill börja med att tacka för ditt brev. Sverigedemokraternas avslutade som bekant våra fyra långa dagar Landsdagar (partikongress) i Norrköping i söndags. Diskussionen som följt har väckt några frågor, då den tidigare partimedlemmen Martin Strid hävde ur sig saker som på intet sätt är värdigt en representant för Sverigedemokraterna.

När detta skedde hade debatterna pågått i över sju timmar, vilket är skälet till att många inte befann sig i salen. Jag kom in i samband med att han gick av scenen och jag fick bara minuter efter det reda på vad som hade sagts av några mycket upprörda partivänner. Då det hade begärts streck i debatten kunde inte jag eller någon annan heller gått upp för att säga något i ärendet, men man kan naturligtvis diskutera om man i sammanhanget skulle ha begärt en ordningsfråga. Flera personer i partiledningen tog dock till orda senare under dagen för att tydligt markera mot det som sagts, detta har dock dessvärre inte framgått så väl i rapporteringen.

Du skriver felaktigt att ingen agerade på det han sade. Vi agerade kraftfullt. Det fördes snabbt många diskussioner om hur man skulle hantera detta och Martin Strid kontaktades direkt. Partiet markerade tydligt till honom att det som anförts på intet sätt är förenligt med en Sverigedemokratisk politik. Därefter väcktes omedelbart ett uteslutningsärende mot honom på basis av grov ideologisk avvikelse och han fick lämna Landsdagarna.

Det är naturligtvis mycket tråkigt när en enskild persons agerande och fruktansvärda uttalanden riktar fokus från en i övrigt lyckad helg med många intressanta debatter och omröstningar. Inget annat parti i Sverige har vuxit så snabbt som vi har. Jag kan ändå inte förstå hur personen överhuvudtaget kunde finnas på plats och kan bara beklaga att hans vidriga uttalanden överskuggar en i övrigt bra helg med hundratals nya och gamla ombud som bidragit med viktiga inlägg.

Vi är många Sverigedemokrater som har muslimska vänner, partners, kollegor eller som själva har en muslimsk bakgrund. För oss är det oerhört viktigt att även framöver tydligt markera mot all form av uttalanden som slår mot muslimer eller andra grupper. Människovärdet är okränkbart och vårt Sverige bygger på gemenskap och sammanhållning. I vårt parti råder nolltolerans mot rasism. Vårt agerande efter den här händelsen är ett tydligt tecken på det.

Jag skulle gärna diskutera detta mer med dig, om du skulle vara intresserad, i sådana fall bjuder jag gärna på en fika.

Markus Wiechel (SD)

Östgötsk riksdagsledamot