Insändare Replik på "Ett hav utan torsk", ledare, 2/5.

I ledaren Christian Dahlgren att situationen i Östersjön har blivit akut och argumenterar för ett förbud mot bottentrålning. Han belyser ett stort problem och föreslår en liten lösning, som inte ens är någon lösning.

Östersjöns miljöproblem förtjänar all uppmärksamhet och fungerande lösningar. Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Östersjön är omringat av tätt befolkade landområden med allt vad det innebär. Östersjöns problem har länge diskuterats, men kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med problemen lyser dessvärre fortfarande klart med sin frånvaro.

Att ge sig på bottentrålningen förefaller i sammanhanget som patetiskt. Det är inte bottentrålningen som har orsakat några problem, tvärtom lider bottentrålningen svårt av Östersjöns nuvarande och allvarliga situation. Låt oss för övrigt fastslå att det inte förekommer något svenskt överfiske i Östersjön.

Fisket med bottentrål är inte boven i sammanhanget, fisket med bottentrål är ett offer för avsaknaden av en fungerande miljöpolitik. Östersjöns problem har inte orsakats av fisket. Den främsta expertisen inom ICES känner inte orsaken till torskens problem, samtidigt proklamerar Dahlgren att det är bottentrålningens fel. Detta är över huvud taget inte seriöst, och det gäller oavsett hur många som faller offer för BalticSea2020:s lögner.

Peter Ronelöv Olsson

ordförande, Sveriges fiskares producentorganisation

Svar:

Fakta är att torskbeståndet i Östersjön minskat dramatiskt och balansen i ekosystemet är hotad. Ett stopp för bottentrålning är inte enda lösningen, men det är ett rimligt steg på vägen för en återhämtning och som på längre sikt även gynnar fiskerinäringen. Som forskaren Per Larsson vid Institutionen för biologi och miljö på Linnéuniversitet konstaterat är den intensiva bottentrålningen skadlig för det marina livet, vilket torsken fallit offer för.

Christian Dahlgren