Insändare Svar på ”Motstridiga bud om avlopp”, 14/3.

Tekniska verken påbörjade 2014 utbyggnaden av vatten och avlopp i området Flemma/Snavelund/Snavudden. Informationen till fastighetsägarna om betalning av anläggningsavgift blev då otydlig. Vi ber om ursäkt för detta och förstår den frustration som Svante Söderström ger uttryck för.

Tekniska verken måste följa vattentjänstlagen, där anläggningsavgifter inom verksamhetsområden regleras. Vi har låtit två oberoende jurister granska hur vi agerat i och med utbyggnaden av VA till Flemma/Snavelund/Snavudden, för att se hur vi ska gå vidare. Juristerna ger svaret att vi ska följa lagen och ta ut anläggningsavgift från alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet, vilket vi inte kan sätta oss emot.

Anna Lövsén

affärsområdeschef Vatten och Avlopp på Tekniska verken