I morgon, fredag, deltar jag i ett seminarium som arrangeras av Star for Life. Det är Alf Svensson (KD), tidigare borgerlig biståndsminister och en av eldsjälarna, som bjudit in mig. Hjälpprojektet Star for Life startade på svenskt privat initiativ för några år sedan för att sprida kunskap och hjälp om hiv och aids för att lindra effekterna av aidsepidemin i södra Afrika, främst Sydafrika.

Hjälpprogrammet är inriktat mot skolungdomar. I privat drivna skolor arbetar man tillsammans med ungdomarna under parollen "Aids free - that?s me". Man jobbar tillsammans med musiker, beteendevetare och kommunikatörer för att stärka självkänslan, ge kunskap och engagera. Inte bara skolungdomarna, utan även deras familjer och byar nås av arbetet. I december kunde vi i Sverige lyssna på konserter med Star-kören, som turnerade runt i landet med vad jag tror var bästa julkonserten. Vackert, engagerande och tankeväckande.

Hiv och aids är en omfattande global utmaning, som vi inte får glömma bort i tider av energi- mat- och finanskris. Den snabbaste smittspridningen sker i dag inte längre i Afrika, utan i vårt närområde som Ryssland och Ukraina. Hiv drabbar främst unga kvinnor, som i egenskap av att vara just kvinnor, har det svårt med bristande ekonomiska möjligheter och politiskt deltagande. Ungefär femtio procent av alla smittade är kvinnor och andelen ökar. I Afrika är andelen 60 procent och i södra Afrika är risken för en ung kvinna att smittas både tre och fyra gånger höger än för en ung man. Varje dag smittas 6 000 unga under 25 år av hiv och aids. Varje timme dör 40 barn i aids. Man räknar med att bara 33 procent av hiv-smittade gravida kvinnor har tillgång till de mediciner som är så viktiga för att förhindra att smittan överförs till de nyfödda.

Kampen mot hiv och aids är en central del i det svenska utvecklingssamarbetet. Epidemin slår hårt, inte bara mot dem som smittas av hiv och senare utvecklar aids, men också mot alla individer, familjer och samhällen som indirekt drabbas av sjukdomen. Barn förlorar sina föräldrar, företag förlorar sina anställda, sjukvården räcker inte till och samhällets resurser utarmas. Därför är det så viktigt med ett helhetsgrepp bortom det rent medicinska. Hiv och aids handlar om mänskliga rättigheter, om jämställdhet, om drogmissbruk och om sexuellt våld, om rätten och möjligheten att bestämma över sin sexualitet och över sin egen kropp. Här jobbar vi med frågor som stigmatisering, stärkt rättsskydd för kvinnor, kvinnors ekonomiska utveckling, samt ett jämställdhetsarbete som inkluderar pojkar och män.

Men trots Sveriges och andras stöd till insatser för ökad tillgång till mediciner, vård och behandling ser vi att för varje ny människa som får bromsmedicin smittas sex nya. Därför är det förebyggande arbetet så viktigt. Det gäller även här hemma, eftersom det finns en koppling mellan det ökade antalet könssjukdomar och en ökning av antalet hiv-smittade. Det är bara när vi lyckas bromsa och på sikt stoppa smittspridningen som verklig framgång kan nås.

Det är därför Star for Life är så viktiga. Med deras inriktning mot unga människor och engagemang mot diskriminering och kunskapsspridning om hiv och aids gör de ett viktigt arbete, i södra Afrika och i Sverige.

Gunilla Carlsson