Tidigare under dagen hade tre vallöften för äldreomsorgen levererats: Rätt för den som bor på äldreboende att komma ut varje dag, rätt för människor i äldreboende och med hemtjänst att välja mellan olika maträtter och rätt för äldre par att få bo tillsammans.

Många minns säkert fortfarande valåret 1985 när Westerberg plötsligt lanserade kravet på eget rum i långvården. Därefter blev partiet den stora valvinnaren och medierna talade om Westerbergeffekten. Almedalstalet i går kväll visar att Björklund försöker återerövra den socialliberala profil som gått förlorad i vad många uppfattar som kravliberalism.

Det blev fler berättelser ur verkligheten i Björklunds tal; om 14-åriga Sumaila som mirakulöst klarade sig helskinnad från en gasattack utförd av talibaner mot en skola i Afghanistan.

- Vårt besked till dig Sumaila är; Sverige stannar, för din skull.

Men snart nog var det gamla välbekanta Jan Björklund, starkt påminnande om en sträng men välmenande rektor, som talade om värdet av betyg och tydliga kunskapskrav i skolan. Kritikerna har anklagat honom för att vara en hård politiker som vill skapa ordning i skolan med hjälp av batongen och Maria Wetterstrand har skjutit in sig på den, i hennes tycke, ensidiga fokuseringen på kunskapskrav i skolan. I går fick hon svar på tal. Om man inte lär sig stava, ordens valörer, språkets uppbyggnad och grammatik - hur ska man då kunna utveckla sin kreativitet och sitt kritiska tänkande, frågade Björklund retoriskt.

Därefter gav en saftig rallarsving mot de rödgröna starkt gensvar från publiken.

- De anser att lärarnas disciplinära befogenheter borde minska, vilket för övrigt knappt är möjligt eftersom de knappt finns.

Därefter berättade Björklund om sin uppväxt i ett litet västgötskt industrisamhälle och om att han var den förste i släkten som studerat vidare efter folkskolan. Utan lärare som sagt ifrån när han betedde sig illa hade han inte stått där i Almedalen denna dag.

Vad än belackarna säger om Björklund har han verkligen lyckats med den pedagogiska uppgiften att förklara hur viktig skolan är för elever från hem utan studietradition. Den socialdemokratiska politiken har varit ett enda långt svek mot arbetarklassens barn, slog han fast i sitt tal.

På slutet återknöt Björklund till socialliberalismen: Växande individer skapar växande samhällen. Så får vi också resurser att ta hand om dem som behöver samhällets hjälp.

Det är mycket välkommet att Jan Björklund så tydligt betonar var Folkpartiet har sin ideologiska hemvist.