Flera skolor i kommunen jobbar med så kallade värdegrundsfrågor, sånt som handlar om hur man uppträder mot andra, vad som är fel att säga, vilka värden i livet som man tycker är viktiga.

På friskolan Lillgårdsskolan kan värdegrundsfrågor vara allt från att man inte får ha leksaker på bänkarna under lektionen, till att man inte kallar varandra för "hora" eller andra nedsättande ord i korridoren.

-- Vi som jobbar på skolan tycker det är viktigt att man som vuxen inte avsäger sig vuxenheten. Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej, säger läraren Helene Wallby.

I en enkät som skolan delade ut till elever, föräldrar och personal sa eleverna bland annat att de behöver lära sig ta hänsyn och visa respekt, att arbetsmiljön i skolan måste bli lugnare, att lärarna ska lägga sig i mer när det blir bråk, att barnen behöver träna sig i att säga förlåt och att konfliktlösningen behöver bli bättre.

Sedan hösten 2001 pågår Lillgårdsskolans värdegrundsarbete. Det startades inte av någon speciell händelse på skolan utan för att lärarkollegiet och föräldrarna bestämde sig för att man ville ta upp frågorna.

En arbetsgrupp tillsattes som ställde sig frågan: Vad är det vi vill åt?

Språket och attityderna, kom gruppen fram till.

-- Det är med språk och attityder som det hårdare samhället börjar, säger Lars-Anders Ekman, representant för föräldrarna i skolans styrelse.

Det ordnades föreläsningar för föräldrar och personalen av närpolisen som talade om lag och rätt, en LHC-spelare som talade om laganda, en jurist som talade om straff för brott, beteendevetaren Björn Lindell kom och föreläste om hur föräldrar och andra vuxna kan sätta gränser för barn och ungdomar, och enkäten delades ut.

-- Vi i arbetsgruppen ville inte skriva något dokument själva, vi ville att alla skulle vara med, förklarar läraren Kerstin Sund.

Nu finns häftet som beskriver Lillgårdsskolans värdegrund. Där står att de som finns på skolan respekterar andra, vet att alla är lika värda, bryr sig om andra och ber om ursäkt när man kränkt eller stört någon annan. Man passar tiden, pratar inte rakt ut, säger inte saker till andra som de kan tänkas bli ledsna av, och talar ut om något allvarligt har hänt.

Utöver detta har varje klass fått arbeta fram sina egna regler. I en fyra, till exempel, tyckte några att det störde när andra hade leksaker på bänkarna som de satt och pillade med. Så nu har klassen bestämt att leksakerna ska vara nedpackade.

-- Då blir reglerna till något positivt, något man har kommit överens om, säger Helene Wallby.

Under våren har lärarna utvärderat värdegrundsprojektet och känner sig nöjda. Nu fortsätter projektet och lärarna håller frågorna levande.

-- Vi som jobbar på skolan vill vara som en enad front. Annars riskerar man att barnen får olika budskap, säger Helene Wallby.

Lillgårdsskolan har elever upp till sexan. Barnen lämnar när de är i tolvårsåldern och kollegiet får inte följa dem och se om jobbet med värdegrundsfrågorna gör skillnad för deras beteende när de blir äldre.

-- Men vi får en sorts kvitto från Nya Munken, dit barnen fortsätter till högstadiet, säger Morgan Gerdin, också representant för föräldrarna i skolans styrelse.

-- De beskriver barnen härifrån som bra på att samtala och bra på att ta ansvar både för sig och för kamraterna.

FOTNOT: Detta är den sjätte delen i serien "Sabbet på stan". Tidigare avsnitt har varit publicerade 11, 14, 15, 16 och 24 juli.