Läs mer: Han bor på en "blank fläck".

Kommunen har kartlagt hur mobilnätet 2G, 3G och 4G fungerar hos olika teleoperatörer. Det visar sig att detta resultat inte sammanfaller med operatörernas egna bild av hur bra deras mobilnät är.

– Våra mätningar är gjorda på plats och det är fakta. Med hjälp av folk som jobbar med sopbilar kollades alla operatörer. Det var en praktisk handling till skillnad från operatörernas beräkningar som är helt teoretiska, säger Fredrik Eriksson, kommunens it-strateg.

Han fortsätter:

– Det finns flera "blanka fläckar" i kommunen, det vill säga platser där det är svårt eller omöjligt att prata och surfa. Ralstorp är ett sådant område.

På kommunens hemsida kan man hitta den nya kartan med "täckningskollen" över Telias, Telenors, Tele 2:s och Tres mobilnät och se hur täckningen fungerar i olika områden i kommunen. De gula och röda prickarna betyder att täckningen är dålig respektive att den inte finns alls.

Enligt Fredrik Eriksson finns det förklaringar varför det är så.

– Linköping är en flygzon och teleoperatörer kan inte sätta upp master på vissa ställen. Försvarsmaktens intresse i sådana fall går före, säger han.

Men detta förklarar inte alla gula och röda prickar. Och det finns stora skillnader mellan operatörernas täckning på olika platser.

– Kommunledningen har haft ett möte med samtliga teleoperatörer för att se vad den dåliga täckningen beror på och hur kommunen kan hjälpa till för att mobilnätet ska byggas ut och förbättras, Fredrik Eriksson.

Blir det bättre i Ralstorp och på de andra "blanka fläckarna"?

– Det kan jag inte säga nu, men vi har en aktiv dialog med teleoperatörerna och målet är att det ska bli bättre.