Motellet byggdes på 50-talet när huvudvägen i Sverige skar rakt igenom stadskärnorna. Riksettan, som den kallades, är sedan länge ersatt av E4 men Motell Filbyter lever kvar.

Siegfried Dzikus har drivit det sen mitten av 90-talet. Nu är han 77 år och har sålt fastigheten till byggföretaget JM. Köpet är visserligen villkorat av att JM får riva och bygga bostäder så helt säker på att affären går igenom är ingen.

Siegfried Dzikus vill inte kommentera planerna mer än via ett sms. Där låter han hälsa att motellet och restaurangen ska vara kvar i åtminstone tre år. Verksamheten ska till och med växa och matserveringen ska utökas med en arabisk meny.

Artikelbild

| JM:s skisser över hur de vill bygga.

Än så länge har JM lämnat en ansökan om planbesked till kommunen. Om de får ett ja på den så inleds arbetet med att göra en ny detaljplan för området, den tar ofta upp mot två år att slutföra. Därefter brukar det ta ytterligare ett år för byggföretaget att projektera så att restaurangen blir kvar i tre år är ett rimligt antagande.

JM och Siegfried Dzikus är överens om planerna, men om de får godkänt av kommunens samhällsbyggnadsnämnd är fortfarande en öppen fråga.

Det JM önskar bygga är sex sammanbyggda huskroppar ut mot Linghemsvägen och två hus med gavlarna mot vägen – de blir mellan fyra och sju våningar höga.

Allt som allt kan dessa rymma cirka 130 bostäder.

Artikelbild

| Motellet har renoverats och byggts om under åren.

Joakim Grönlund är projektutvecklare på JM och han berättar att det sannolikt blir bostadsrätter – det är så JM brukar bygga.

– Det är vår grundinställning att det blir bostadsrätter och vi siktar på en rimlig prissättning, säger han.

Hur mycket de kommer att kosta är dock inte klart.

– Det vet vi inte, det är för många okända parametrar än så länge.

I varje bostadsrättsprojekt finns en tröskel som byggföretaget måste ta sig över. Det krävs oftast att en viss procent av bostäderna är sålda innan spaden sätts i backen. Procentsatsen varierar men generellt kan sägas att ju mer centralt läge desto färre sålda bostäder krävs det före byggstart.

Vad som kommer att gälla i Tallboda är inte klart ännu.

– Jag vågar inte uttala mig om det så här tidigt. Vi måste se vilket sorts projekt vi får lov att bygga först. Sen kan vi ta våra beslut, säger Joakim Grönlund.

Som jämförelse kan nämnas Peabs byggplaner i Berg. Där har de som krav att mellan 40 och 50 procent ska vara sålt innan de börjar bygga. Ett annat exempel finns i Berga där både HSB och Riksbyggen hade kravet att sälja 30 procent innan byggstart.

Om kommunen tillåter att den gamla motellanläggningen rivs återstår att se. JM har i alla fall låtit göra en antikvarisk utredning och enligt den är motellet redan så förändrat att det inte är värt att spara. Utredaren nämner istället motellet i Sjögestad som en plats värd att bevara ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Dessa byggplaner i Tallboda är också ett exempel på hur åsikter och förutsättningar ändras med tiden. För ungefär tio år sen stoppade motellets ägare Siegfried Dzikus byggplaner i just det här området.

Då var det byggföretaget Peab som ville bygga 23 villor och kedjehus bakom motellet. Peab hade fått tillstånd av Linköpings kommun, men Siegfried Dzikus överklagade och slutligen slog regeringen fast att det var en olämplig plats att bygga på.

"Motellverksamheten kan komma att orsaka olägenheter för boende i det planerade bostadsområdet", ansåg regeringen i februari 2008.

Eftersom motellet funnits sen 50-talet blev det nobben för 23 villor den gången – återstår att se om Tallboda nu får 130 nya lägenheter.