– Jag har inga problem med att skyddsombud lämnar in en anmälan. Det ser jag som att skyddsombudet tar sitt ansvar, säger Karl-Johan Sjödin, verksamhetschef för förskolan och grundskolan i Mjölbys utbildningsförvaltning.

Det yttersta arbetsmiljöansvaret för personal i förskolan vilar på politikerna i utbildningsnämnden. Ordförande Jennifer Myrén (S) säger att nämnden är medveten om brister i arbetsmiljön.

LÄS MER: Förskolans personal har fått nog

Artikelbild

| Jennifér Myrén (S) är ordförande i utbildningsnämnden.

En arbetsgrupp med representanter för arbetstagar- och arbetsgivarsidan har lett till en mer centraliserad vikariehantering och på Ryttarhagens förskola och ytterligare en förskola startas inom kort ett hygienprojekt för att minska smittspridning och sjukskrivningar. Schemaläggning och organisation granskas i hela kommunen.

En anmälan till Arbetsmiljöverket hänger trots det över kommunen. Hur väl har nämnden tagit sitt arbetsmiljöansvar?

– Jag vill påstå att vi tagit det här på största allvar. Vi har gjort en rad åtgärder. Men det tar tid innan de får effekt, säger Jennifer Myrén.

Personal vi träffat är kritiska till bristande intresse från politiskt håll?

– Ledamöter från utbildningsnämnden har gjort besök i verksamheten. Vi ser det som viktigt.

Karl-Johan Sjödin säger att alla förskolor inte har samma ansträngda situation som på Ryttarhagen. Där ska nu en särskild kartläggning av situationen göras.

Om kommunen skulle bli anmäld till Arbetsmiljöverket, finns det något positivt i det?

– Det är ett tillfälle att ha en fördjupad dialog kring de här frågorna. Men jag vill förstås helst att vi kan lösa frågor och problem i god dialog med facket, säger Karl-Johan Sjödin.