– Det är undervisning vi bedriver i förskolan. Men fortfarande ser alltför många den här verksamheten som ”dagis”. Och då blir vi inte viktiga. Vi har pressat oss långt men nu säger vi ifrån, säger Helen Andersson, skyddsombud och anställd på Ryttarhagens förskola i Mjölby.

Det är valtider och flera partier uppger sig vilja ”satsa på förskolan”.

– Valblaj! Så sa de redan under förra valet. Men ingen politiker har kontaktat oss för att ta reda på hur vår vardag ser ut, säger Caroline Brouwer vid Kungshögaskolans förskola.

Artikelbild

Inga barn far illa av att vara i förskolan, men pedagogers hälsa är i fara. Det menar Anki Hermansson, Helen Andersson och Jenny Karlsson som arbetar på Ryttarhagens förskola och Caroline Brouwer på Kungshögaskolans förslola.

Helen Andersson är en av de medarbetare som den hotande arbetsmiljöanmälan till Arbetsmiljöverket gäller. Hennes kollegor Jenny Karlsson, som också är skyddsombud, och Anki Hermansson instämmer i den allvarliga bilden av arbetsmiljön i förskolan:

– Vi får inte förutsättningar att göra det uppdrag som vi ska göra. Vi räcker aldrig till, säger Anki Hermansson.

– Vi har faktiskt ett väl fungerande arbetsmiljöarbete här på vår enhet. Och ändå befinner vi oss i det här läget nu. Hur står det då till på andra förskolor? frågar sig Jenny Karlsson.

LÄS MER: "Det tar tid innan de får effekt"

Artikelbild

Niclas Jacobsson är förskolechef för Ryttarhagens och Kungshögas förskolor. Han har tagit emot skyddsombudens arbetsmiljöanmälan enligt Arbetsmiljölagens paragraf 6 om läget på Ryttarhagen. Han delar i stort personalens syn på läget. Niclas Jacobsson har arbetat inom förskolan sedan 1995, inkluderat tio år i Norge. Han säger att administration och dokumentation har ökat under åren.

– Antalet barn har inte ökat, men antalet timmar som barn är i förskolan har ökat. Så kraven på oss pedagoger har ökat, från oss själva, från Skolverket, och i viss mån även genom en ökad medvetenhet från vårdnadshavare, säger Niclas Jacobsson.

Artikelbild

Han säger att arbetsmiljöbrister i förskolan diskuterats i den arbetsgrupp där chefer och fackliga representanter möts sedan ungefär ett år tillbaka. Insatser har gjorts bland annat för att försöka minska bristen på vikarier.

– Vi har tagit några små steg i kommunen. Jag hade hoppats att vi skulle ha fått till bättre effekt av det, säger Niclas Jacobsson.

En annan åtgärd är att antalet förskolechefer blir fler. Niclas Jacobsson släpper ansvaret för en garantiförskola med fyra avdelningar.

– Jag hoppas att jag kan vara mer närvarande i verksamheten och ha mer tid att underlätta arbetsmiljön för pedagogerna, säger han.

Enligt reglerna ska skyddsombud ge arbetsgivare en chans att lösa problem innan anmälan lämnas vidare till Arbetsmiljöverket.

Den arbetsmiljöanmälan som skyddsombuden på Ryttarhagen lämnat till chefen handlar om problem med vikarier men också om antalet barn i barngrupper och antalet pedagoger. Helen Andersson, Jenny Karlsson, Caroline Brouwer och Anki Hermansson beskriver en arbetsvardag med ständig brist på personal. Två pedagoger ensamma med 21 barn och mellanmål ska dukas fram till alla, serveras och dukas bort. En pedagog ensam med åtta barn på småbarnsavdelningen. Sjuk personal som borde stanna hemma – men som går till jobbet ändå, för de vet att risken är överhängande att ingen vikarie kan ordnas.

Caroline Brouwer blir mörk i ögonen av upprördhet när hon beskriver hur arbetsbelastningen kan kännas:

– Ibland, om ett barn är ledigt eller hemma för sjukdom, kan jag känna lättnad för att det gör barngruppen lite mindre. Och den känslan, ska jag säga, det känns för jävligt. Jag vill vara med barnen och jag vill hinna utföra mitt uppdrag, säger hon.

Ryttarhagen-personalen är noga med att skriva tillbudsrapporter när det uppstår brister i arbetsmiljön. De flesta rapporter rör stressrelaterade incidenter. Till exempel att ingen vikarie hittats för frånvarande personal.

– Men ibland hinner vi inte skriva in tillbudsrapporten den dagen för vi hinner inte med själva jobbet eftersom vi inte fått vikarie, säger Anki Hermansson.

Förskoleupproret, den nationella proteströrelsen bland förskolepersonal som uppstod 2013, pågår fortfarande. Några av kampanjens krav är ett tak på max tolv barn i småbarnsgrupper i förskolor, max 15 barn i storbarnsgrupp och inte fler än fem barn per pedagog. Norge, där Niclas Jacobsson tidigare arbetade, införde tidigare i år en liknande lag.

Pedagogerna på Ryttarhagen vill se konkreta åtgärder och slippa höra att lösningen är sänkta ambitioner och ändrad organisation.

– Jag har kollegor som hellre ställt sig vid bandet i industrin än jobbat kvar inom förskolan. Det går inte att organisera bort att det saknas personal, säger Caroline Brouwer.