I våras framkom uppgifter om att anställda på boendet systematiskt gjorde sig onåbara under arbetspass. Detta genom att gå hem tidigare, sova under nattjänstgöring samt manipulera ringklocka och säkerhetskedja för att få vara ostörda eller inte bli påkomna sovandes.

Initialt saknades uppgifter som pekade ut specifika medarbetare men ansvariga chefer gick ändå ut med allmän information om allvaret i ett sådant beteende.

Senare gjorde enhetschefen ett oanmält besök på gruppboendet för att kontrollera nattpersonalens närvaro. Syftet var att säkerställa att de boende hade tillgång till personalstöd och lätt kunde nå de anställda vid behov.

LÄS MER: "En jätteallvarlig händelse."

När chefen låste upp och öppnade dörren till verksamhetens dagrum slog en läskburk i golvet när handtaget vippades. Rummet var mörklagt, tv:n stod på utan ljud och en anställd låg orörlig i soffan. Den andra tjänstgörande medarbetaren uppgavs ha gått hem tidigare på grund av huvudvärk, men ingen sjukanmälan var gjord.

Morgonen därpå återkom chefen och fick då veta från annan personal att de två anställda inte utförde insatser som brukare skulle ha hjälp med, till exempel städning. I stället föll det på kollegorna på efterföljande pass.

Två dagar senare tog socialdirektören beslut om att stänga av de två medarbetarna. Den arbetsrättsliga processen pågår.

Motala kommun har nu utrett händelserna och gjort en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen anser att det har funnits påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. På boendet bor personer med omfattande behov av stöd, även nattetid, och det kan få svåra följder att inte ha tillgång till personal i vissa situationer.

Arbetsgivarens bedömning är att situationen pågått under en längre tid och att de två anställda haft strategier för hur man skulle rigga så att man blev väckt samt gjort upp om att intyga falskt om sjukdom vid närvarokontroll. Det tyder, enligt kommunen, på bristande kompetens, lojalitet och empati.

Av utredningen framgår att det senare även kom fram uppgifter om cigarettstölder från brukare på samma boende. Åtgärder har vidtagits, såsom att personal signerar att man lämnat ut cigaretter, men det har inte stoppat stölderna.