– Otroligt anmärkningsvärt. Bara att nonchalera en sådan varning var skäl för avstängning, menar enhetschefen som konfronterade de anställda på bar gärning.

LÄS MER: Personalen blev förvarnad om kontroll

Det är två erfarna medarbetare som anklagas för att ha smitit från plikterna nattetid. Chefen vågar inte ha någon uppfattning om hur länge det sovits och larm varit avstängda under deras nattpass. Men tolkar att det berott på slumpen att missförhållandena inte upptäckts spontant:

– Det verkar som om ingen brukare behövt påkalla hjälp. Hade de inte fått kontakt med sin personal, hade de kunnat ringa på hos en annan enhet i huset som också har vaken nattpersonal, men något sådant fall har inte rapporterats.

Enligt enhetschefen och biträdande socialdirektören Margareta Cederberg krävs nu flera åtgärder för att understryka allvaret i personalansvaret inom LSS-verksamheten (lagen om särskilt stöd).

– En jätteallvarlig händelse. Misstänks något liknande ska det i fortsättningen rapporteras omgående, säger enhetschefen.

– Med anmälan kommer vi att få krav från IVO att uppfylla. Det blir också ett stöd för oss, säger Margareta Cederberg.

En åtgärd som redan vidtagits är att fortsätta med oanmälda besök nattid på boendet. Det sker även fast de utpekade medarbetarna tagits ur tjänst.

De är arbetsbefriade med lön under den fortsatta utredningen. Enhetschefens roll i den processen är att undersöka om det är lämpligt att omplacera de två. Deras fack, Kommunal, vill i det här skedet inte kommentera fallet.