Undantag i upphovsrätten är en viktig del av upphovsrättens utformande i dag. I USA finns undantagen bland annat under beteckningen fair use, vilket tillåter användning av upphovsrättsskyddade verk utan licensavgifter i sådana situationer där samhällsnyttan anses större än att man jagar licenspengar.

I EU finns undantagen reglerade i upphovsrättsdirektivets artikel fem och innehåller allt ifrån möjligheten för blindas och dövas intresseorganisationer att framställa läs- och hörbara versioner av böcker för sina medlemmar, till användning av upphovsrättsskyddat material i utbildningssyfte, av citering och kopiering samt oavsiktligt inkluderande av någon annans verk i sitt eget.

Lagstiftningen i olika länder i EU ser dock väldigt annorlunda ut. Få av direktivets undantag är obligatoriska och sätten man har valt att inkorporera direktivet i den nationella lagstiftningen skiljer sig radikalt mellan länderna. I många länder får de grupper som undantagen ska gynna ändå nackdelar i förhandlingar om licensieringsavtal.

Denna situation föranledde att EU-kommissionen i höstas gav ut en grönbok; ett slags sondering av opinionsläget om hur undantagen i upphovsrätten potentiellt borde stärkas, harmoniseras eller på annat sätt ändras. Det är ett mycket positivt initiativ.

Mer positivt blir det av att grönböcker ofta följs upp med vitböcker, som kan liknas vid handlingsplaner för hur man ska genomföra de förändringar som verkade mest nödvändiga enligt svaren till grönböckerna. I fallet med upphovsrätten i kunskapsekonomin leder det här förhoppningsvis fram till att man föreslår fler obligatoriska undantag och starkare skydd för de svagare förhandlingsparterna.

Det här är - med tanke på när grönboken släpptes - en fråga som kan bli aktuell under nästa mandatperiod i EU-parlamentet. När EU-maskineriet börjar tugga sig framåt i lagstiftningsprocessen har vi all anledning att vara progressiva och ställa oss bakom starkare, bättre och mer omfattande undantag i den befintliga upphovsrätten.

I förlängningen kan och bör undantagen också utvidgas till att inkludera fildelning för privat bruk och det är en strid vi i allra högsta grad måste ta.

Situationen för lagstiftarna är i dag närmast ohållbar och ett undantag kan vara allt de behöver för att undkomma fortsatt katt- och råttalek med medborgarna. Och på så sätt har upphovsrätten genom stärkta undantag blivit betydligt mer balanserad.

Amelia Andersdotter