Mathias Sundin (FP) betecknar mig och dagens borgerliga riksdagsledamöter som gråa och fega och som personer som kröker rygg (7/12). Själv är Mathias Sundin orädd och självständig och tänker - eventuellt i riksdagen - inte rösta med sin egen regering utan ibland i stället med de rödgröna.

Det är tydliga besked till väljarna: Ett kryss på Mathias Sundin kan också vara ett kryss på de rödgröna, till exempel i FRA-frågan.

Men ju fler alliansledamöter som resonerar så, ju fortare faller givetvis regeringen. Nej då, påstår Mathias Sundin. Regeringen kommer att börja förhandla med riksdagen innan den lägger fram sina förslag. Som om inte detta redan sker inom den borgerliga alliansen.

För det första: Även jag anser mig faktiskt orädd, självständig och i närkontakt med mina väljare. Mina uppdragsgivare är självfallet Centerväljarna och de vill se en alliansregering som genomför sin valplattform där Centeravtrycken ska vara starka. För det andra: Jag och de borgerliga alliansledamöterna tillsätter vår egen regering.

Innan regeringen enas om förslag till riksdagen sker en nära dialog med riksdagsledamöter och riksdagsgrupper. Denna process, Mathias Sundin, kan vara mycket laddad och tuff och påverkar självfallet resultatet. När sedan en enig regering - förankrad i sina riksdagsgrupper - lägger sina förslag till riksdagen har jag deklarerat att det ska väldigt mycket till för att gå emot sin egen regering. Där skiljer vi oss åt. Då vill Mathias Sundin börja förhandla på nytt med hot om att annars stödja de rödgröna. Ett sådant bristande förtroende för regeringen skulle givetvis försvaga den och mycket väl kunna leda till dess fall.

Staffan Danielsson