Centerpartiet har ett öppenhetsmanifest som lägger fast att vi ska arbeta stenhårt för ett öppet och liberalt samhälle där människors integritet respekteras. Vi har lyssnat och drivit fram viktiga förbättringar för att skydda integriteten när det gäller underrättelseinhämtning för landets säkerhet.

Tyvärr har vi likt riksdagens övriga partier tvingats att acceptera behovet av signalspaning i strängt reglerade former i den svåra avvägning som varit ofrånkomlig mellan omsorgen både om landets säkerhet och om medborgarnas rätt till skydd för sin integritet.

Den rödgröna oppositionen accepterar även den signalspaning och kräver till och med att fler myndigheter än i dag ska få utnyttja den.

Mathias Sundin (FP) vill nu förändra svensk demokrati genom att deklarera att han som eventuell riksdagsledamot kommer att agera självständigt och inte stödja en alliansregering i vissa frågor (30/11). I signalspaningsfrågan skulle detta kunnat ge en rödgrön majoritet och alltså fler myndigheter tillgång till signalspaning.

Socialdemokratin har regerat Sverige under huvuddelen av 1900-talet, en viktig orsak har varit att de hållit ihop sin riksdagsgrupp och visat regeringsduglighet. Jag är glad över att Allians för Sverige bildats och att vi tillsammans utifrån vårt valmanifest har utformat en samlad och bra politik som vunnit riksdagens gehör.

Skulle ett antal borgerliga riksdagsledamöter börja gå emot sin egen regering i olika viktiga frågor så skulle regeringen snart falla. Det tror jag inte att Mathias Sundin önskar, men detta skulle bli följden om borgerliga riksdagsledamöter ibland stöder sin regering, ibland inte.

Naturligtvis väljer riksdagsledamoten själv hur man röstar, och visst kan det finnas frågor där man inte kan kompromissa, men mitt budskap till Östergötlands borgerliga väljare är att jag ska göra allt för att en kommande borgerlig regering ska hålla ihop och kunna regera även nästa mandatperiod!

Staffan Danielsson