Det finns en engagerad diskussion om tillvaron på nätet. Det är bra. Behoven av integritet och öppenhet måste lyftas fram. Samtidigt är de flesta överens om att även friheten har begränsningar. Barnpornografi är olagligt att inneha och sprida. Få röster hörs för att stoppa polisers och åklagares möjligheter att komma åt dessa vidrigheter.

Efter att enskilda personer fått se nakenbilder av sig själva spridas på nätet förstår många att allt inte är lämpligt. Det går att skada, såra och förstöra.

Ett område som börjar bli särskilt problematisk är nätförsäljningen av droger och olagliga preparat. Det kan handla om förfalskade mediciner som i bästa fall saknar effekt och som i sämsta fall innehåller skadliga och farliga substanser. Här finns steroider som kan vara tillåtna i ett annat EU-land och som med hjälp av svenska hemsidor saluförs här. Sedan skickas varorna per post. Det handlar också om försäljning av allt från cannabis till kokain och hasch.

I bakgrunden finns ligor och organiserade kriminella nätverk som gör stora pengar på andras missbruk och olycka.

Från svensk sida kan mycket göras inom EU. Det handlar om koordinering; att tillsammans få fler preparat narkotikaklassade. Det gäller också att alla stater följer upp med åtgärder mot de droger man säger sig vilja bekämpa. Ifall en eller flera medlemsländer ser mellan fingrarna påverkar det hela gemenskapen. Vi kan vara stolta i Sverige över att stå för nolltolerans mot narkotika. Det ska vi även fortsättningsvis göra, även om det kan innebära konflikt med andra länders uppfattningar.

Piratpartiet säger att det allt annat övergripande är friheten på nätet. Då finns det anledning att just ställa frågor om det innebär en total brist på begränsningar? Hur är det med narkotika på nätet? Ses det som ett problem att det finns rena marknadsplatser för kokain och hasch på nätet? Kan partiet tänka sig att något görs åt de kapitalrörelser som göder kriminella nätverk?

Nätet innebär stora friheter och möjligheter. För vår del innebär det dock att allt inte accepteras. Nej till narkotika. Nej till barnpornografi. Här kan Sverige göra mer inom EU.

Beatrice Ask

Hans Wallmark