PP vill uppnå tre saker:

1) Ingen kontroll eller övervakning av internet.

2) Minimera upphovsrätten.

3) Avskaffa patenträtten.

Punkt 1 har med integritet att göra, men det har inte punkterna 2 och 3. Upphovs- och patenträtt är inte integritetskränkande. Eventuella kränkningar uppstår först när brott mot upphovs- och patenträtt ska beivras, men då pratar vi om brottsbekämpningsmetoder. Polisen kan ju kränka människors integritet när de jagar en våldtäktsman, men det gör inte lagen som förbjuder våldtäkt integritetskränkande.

Alltså är det något annat än integritetsskydd PP vill uppnå med avskaffad patent- och nästan helt avskaffad upphovsrätt.

Intellektuell äganderätt är en vidareutveckling av "vanlig" äganderätt. I icke-socialistiska åskådningar är äganderätten central. Du själv äger rätten till frukten av ditt arbete. Så kan du försörja dig och bli din egen lyckas smed. Om man tror på detta, och vill att människor ska kunna försörja sig på annat än kroppsarbete, blir upphovs- och patenträtt en logisk konsekvens.

Viljan att nästan helt avskaffa intellektuell äganderätt tyder alltså på en socialistisk grundsyn hos PP. Men frontfigurerna Falkvinge och Engström poängterar gärna sin borgerliga bakgrund, och många pirater svänger sig med marknadsliberala argument: "Branscherna har inte hängt med i utvecklingen".

Den marknadsekonomiska analysen haltar dock betänkligt. Marknaden säger "Gå med vinst eller gå under". Piraterna säger "Ge bort frukterna av ditt arbete gratis eller gå under". Logiken står inte på piraternas sida - och inte heller empirin.

Tidningsbranschen har i flera år lagt ut nästan allt sitt material gratis på nätet. Facit förskräcker. Tidningsdöden härjar i USA, och spås snart komma till Europa. Att underhållningsbranschen inte vill gå i tidningarnas fotspår förvånar inte. Det är marknadsekonomisk logik, och självbevarelsedrift. Gå med vinst eller gå under. Ge bort frukterna av ditt arbete gratis och svält ihjäl.

Är PP alltså bara ett populistiskt gratisätarparti?

Nja, många ideologiska debattinlägg från pirater handlar om den kollektiva kreativiteten. Enligt detta synsätt har internet helt förändrat kreativiteten. Skapande är numera en kollektiv process, där individerna bara bistår med pusselbitar till helheten.

PP:s motiv för att säga nej till intellektuell äganderätt är alltså ett förnekande av individuell kreativitet.

Många som röstade på PP gjorde det nog för att de vill ladda ned film, musik och dataspel utan att betala. Det är inte särskilt hedervärt, men bättre än alternativet. De ideologiska Piratpartisterna skrämmer. Att neka människor frukten av deras arbete och sätta kollektivet framför individen har aldrig lett till något bra tidigare.