Skälet var att HGS vägrade teckna kollektivavtal och betala de numera hårt kritiserade granskningsavgifterna. Inte heller de anställda, som hade bättre villkor än dem i kollektivavtalet, ville ha något med facket att göra. Eftersom avgifterna minskade löneutrymmet och gick till en organisation som ägnar sig åt politisk verksamhet var arbetsgivare och anställda överens om att inte teckna kollektivavtal.

Med detta lät sig inte Byggnads nöja. HGS försattes i blockad och andra fack uppmanades till sympatiåtgärder. Leverantörerna slutade samarbeta och HGS fick svårt att tacka ja till allt fler byggprojekt.

Byggnads blockad varade ända fram till sommaren 2007 - trots att Europadomstolen redan i februari underkände förbundets granskningsavgifter i det så kallade Evaldsson-målet. De ansågs strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter (som är lag i Sverige) och rätten att disponera sin egen inkomst.

Trots Europadomstolens underkännande dröjde det ända till sommaren innan HGS erbjöds att teckna kollektivavtal utan de olagliga avgifterna. Då var det redan för sent. HGS gick i konkurs bara någon vecka senare. De tre anställda förlorade jobbet och ägaren Henrik Gustavsson fick ta pengar ur egen ficka för att betala skulderna.

Detta vill nu Gustavsson att Byggnads ersätter honom för. I går lämnades en stämningsansökan in och enligt den ska Byggnads betala omkring en miljon kronor i skadestånd till Gustavsson. Kravet är befogat och Byggnads bör tänka sig för både en och två gånger innan man väljer att inte gå Gustavsson till mötes.

Den svenska modellen har varit framgångsrik. De starka fackförbunden har i allra högsta grad bidragit till framgångarna. Men de står inte över lagar och regler och ska självklart inte använda sin maktposition till att skjuta "olydiga" småföretag i sank. Det gynnar ingen. Inte Byggnads självt, förbundets medlemmar, företagsklimatet eller ekonomin.

Om inte allmänheten uppfattar fackens krav som rättfärdiga kommer de dessutom att få det allt svårare att behålla sin starka ställning. Och få tycker nog att Byggnads agerande mot HGS är rättfärdigt.

HGS är inte det enda företag som har fått smaka på Byggnads hårdföra metoder. Det lettiska företaget Laval, som skulle bygga en skola i Vaxholm 2004, är ett annat och betydligt mer känt fall. I det slog EG-domstolen fast att Byggnads blockad var oproportionerlig.

Gustavssons stämning tar avstamp i Europakonventionen. Den ger rätt till länder som Sverige att delegera makten på arbetsmarknaden till parterna. Europadomstolen har i flera domar betonat att de själva måste ta ansvar för sina klavertramp. Och det är just det som Henrik Gustavsson nu vill att Byggnads gör.

Förhoppningsvis tar Byggnads sitt ansvar. Allt annat vore ännu ett grovt klavertramp. Ytterst handlar det om förtroende. Om allmänhetens förtroende - för Byggnads och för den svenska modellen.